Volume 127,Issue 9,2014 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

原始论著

Clinical and microbiological characterization of Clostridium difficile infection in a tertiary care hospital in Shanghai, China
  Dong Danfeng,Peng Yibing,Zhang Lihua,Jiang Cen,Wang Xuefeng and Mao Enqiang
  2014,127(9):1601-1607 [Abstract(1021)]  [View PDF 1.24 M (569)]
  
High levels of interleukin-6 and 8-iso-prostaglandin in the exhaled breath condensate and serum of patients with chronic obstructive pulmonary disease related pulmonary hypertension
  He Haiyan,Tao Yijiang,Chen Xiaoxiao,Qiu Haiyan,Zhu Jie,Zhang Jianhui and Ma Hang
  2014,127(9):1608-1612 [Abstract(812)]  [View PDF 575.16 K (451)]
  
Interleukin-32, not reduced by salmeterol/fluticasone propionate in smokers with chronic obstructive pulmonary disease
  Du Yipeng,Wang Wei,Yang Wei and He Bei
  2014,127(9):1613-1618 [Abstract(859)]  [View PDF 484.94 K (675)]
  
Deaths of obstructive lung disease in the Yangpu district of Shanghai from 2003 through 2011: a multiple cause analysis
  Cheng Yi,Han Xue,Luo Yong and Xu Weiguo
  2014,127(9):1619-1625 [Abstract(606)]  [View PDF 995.41 K (403)]
  
Differences and determinants in access to essential public health services in China: a case study with hypertension people and under-sixes as target population
  Niu Hongli,Tian Miaomiao,Ma Anning,Wang Chunping and Zhang Liang
  2014,127(9):1626-1632 [Abstract(612)]  [View PDF 515.08 K (574)]
  
Measuring health care efficiency with a tripartite configuration under the “National” Health Insurance system
  Victor B. Kreng,Yang Shao-wei and Lin Chien-Hsu
  2014,127(9):1633-1639 [Abstract(668)]  [View PDF 714.86 K (382)]
  
Prognostic value of clinical and pathological factors for surgically treated localized clear cell renal cell carcinoma
  Teng Jingfei,Gao Yi,Chen Ming,Wang Kai,Cui Xingang,Liu Yushan and Xu Danfeng
  2014,127(9):1640-1644 [Abstract(658)]  [View PDF 595.17 K (466)]
  
Epigenetic regulation of putative tumor suppressor TGFBI in human leukemias
  Fang Hongbo,Liu Jing,Guo Dan,Liu Peixiang and Zhao Yongliang
  2014,127(9):1645-1650 [Abstract(721)]  [View PDF 820.48 K (418)]
  
Differences in P50 and prepulse inhibition of the startle reflex between male smokers and non-smokers with first episode schizophrenia without medical treatment
  Song Lisheng,Chen Xingshi,Chen Meijuan,Tang Yunxiang,Wang Jijun,Zhang Mingdao,Lou Feiying,Liang Jianhua and Chen Chong
  2014,127(9):1651-1655 [Abstract(653)]  [View PDF 479.50 K (401)]
  
Effect of human rhinovirus infection in pediatric patients with influenza-like illness on the 2009 pandemic influenza A(H1N1) virus
  Sun Yu,Zhu Ru’nan,Zhao Linqing,Deng Jie,Wang Fang,Ding Yaxin,Yuan Yi,Qu Dong and Qian Yuan
  2014,127(9):1656-1660 [Abstract(666)]  [View PDF 471.41 K (432)]
  
Retrospective epidemiological study of thyroid nodules by ultrasound in asymptomatic subjects
  Sharen Gaowa,Zhang Bo,Zhao Ruina,Sun Jie,Gai Xiaorong and Lou Huiping
  2014,127(9):1661-1665 [Abstract(765)]  [View PDF 446.07 K (466)]
  
Bortezomib improves progression-free survival in multiple myeloma patients overexpressing preferentially expressed antigen of melanoma
  Qin Yazhen,Lu Jin,Bao Li,Zhu Honghu,Li Jinlan,Li Lingdi,Lai Yueyun,Shi Hongxia,Wang Yazhe,Liu Yanrong,Jiang Bin and Huang Xiaojun
  2014,127(9):1666-1671 [Abstract(742)]  [View PDF 578.05 K (455)]
  
Locking plate fixation combined with iliac crest bone autologous graft for proximal humerus comminuted fracture
  Zhu Lian,Liu Yueju,Yang Zongyou,Li Han,Wang Juan,Zhao Changping,Chen Xiao and Zhang Yingze
  2014,127(9):1672-1676 [Abstract(904)]  [View PDF 968.25 K (541)]
  
Combined treatment with erythropoietin and granulocyte colony-stimulating factor enhances neovascularization and improves cardiac function after myocardial infarction
  Xue Jingyi,Du Guoqing,Shi Jing,Li Yue,Masahiro Yasutake,Liu Lei,Li Jianqiang,Kong Yihui,Wang Shuxian,Yun Fengxiang and Li Weimin
  2014,127(9):1677-1683 [Abstract(783)]  [View PDF 1.87 M (580)]
  
Surgical treatment of interrupted aortic arch associated with ventricular septal defect and patent ductus arteriosus in patients over one year of age
  Li Zhiqiang,Li Bin,Fan Xiangming,Su Junwu,Zhang Jing,He Yan and Liu Yinglong
  2014,127(9):1684-1690 [Abstract(639)]  [View PDF 788.12 K (417)]
  
Association between CISH polymorphisms and spontaneous clearance of hepatitis B virus in hepatitis B extracellular antigen-positive patients during immune active phase
  Song Guangjun,Rao Huiying,Feng Bo and Wei Lai
  2014,127(9):1691-1695 [Abstract(612)]  [View PDF 473.05 K (356)]
  
Value of magnetic resonance imaging including dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging in differentiation between inverted papilloma and malignant tumors in the nasal cavity
  Wang Xinyan,Zhang Zhengyu,Chen Xiaoli,Li Jing and Xian Junfang
  2014,127(9):1696-1701 [Abstract(826)]  [View PDF 916.93 K (577)]
  
Characteristics of optic disc parameters and its association in normal Chinese population: the Handan Eye Study
  Zhang Qing,Li Sizhen,Liang Yuanbo,Wang Fenghua,Chen Weiwei and Wang Ningli
  2014,127(9):1702-1709 [Abstract(896)]  [View PDF 674.44 K (511)]
  
Baseline proteinuria, urinary osmotic pressure, and renal function as positive predictors of corticosteroids plus cyclophosphamide treatment efficacy in IgA nephropathy
  Fang Jing,Li Wenge,Li Duo and Tan Zhao
  2014,127(9):1710-1714 [Abstract(557)]  [View PDF 541.96 K (444)]
  
Analysis of Pathological data of renal biopsy at one single center in China from 1987 to 2012
  Zhang Xueguang,Liu Shuwen,Tang Li,Wu Jie,Chen Pu,Yin Zhong,Li Minxia,Xie Yuansheng,Cai Guangyan,Wei Ribao,Qiu Qiang,Wang Yuanda,Shi Suozhu and Chen Xiangmei
  2014,127(9):1715-1720 [Abstract(1196)]  [View PDF 626.52 K (885)]
  
Breast milk macronutrient composition and the associated factors in urban Chinese mothers
  Yang Titi,Zhang Yumei,Ning Yibing,You Lili,Ma Defu,Zheng Yingdong,Yang Xiaoguang,Li Wenjun,Wang Junkuan and Wang Peiyu
  2014,127(9):1721-1725 [Abstract(1185)]  [View PDF 443.99 K (645)]
  
Trace glucose fluxes in individuals with prediabetes using stable isotopes
  Du Shichun,Xia Fangzhen,Xu Xiao,Zhang Huixin,Zhu Chunfang and Lu Yingli
  2014,127(9):1726-1731 [Abstract(576)]  [View PDF 589.01 K (647)]
  
Characterization of hospital waste in Lahore, Pakistan
  Sobia Munir,Syeda Adila Batool and Muhammad Nawaz Chaudhry
  2014,127(9):1732-1736 [Abstract(648)]  [View PDF 912.50 K (524)]
  
Lysophosphatidic acid increases SLC26A3 expression in inflamed intestine and reduces diarrheal severity in C57BL/6 mice with dextran-sodium-sulfate-induced colitis
  Xu Lihong,Xiao Fang,He Jiayi,Lan Xiaoqin,Ding Qiang,Li Junhua,Ursula Seidler,Zheng Yong and Tian Dean
  2014,127(9):1737-1743 [Abstract(804)]  [View PDF 1.71 M (549)]
  
Effects of lead exposure on placental cellular apoptosis and endoplasmic reticulum stress in rats
  Wang Yunying,Hu Haiyan,Li Hong,Ma Haiyan,Xu Fengsen and Qu Baoming
  2014,127(9):1744-1748 [Abstract(958)]  [View PDF 1.23 M (489)]
  
Minocycline protects retinal ganglion cells after optic nerve crush injury in mice by delaying autophagy and upregulating nuclear factor-κB2
  Jiao Xiaoling,Peng Yuan and Yang Liu
  2014,127(9):1749-1754 [Abstract(1271)]  [View PDF 5.75 M (479)]
  
Metformin inhibits nuclear factor-κB activation and inflammatory cytokines expression induced by high glucose via adenosine monophosphate-activated protein kinase activation in rat glomerular mesangial cells in vitro
  Gu Junfei,Ye Shandong,Wang Shan,Sun Wenjia and Hu Yuanyuan
  2014,127(9):1755-1760 [Abstract(892)]  [View PDF 650.24 K (549)]
  

荟萃分析

Tumor necrosis factor gene polymorphisms and endometriosis in Asians: a systematic review and meta-analysis
  Lyu Jiangtao,Yang Hua,Lang Jinghe and Tan Xianjie
  2014,127(9):1761-1767 [Abstract(1176)]  [View PDF 950.51 K (586)]
  
Prostate cancer antigen 3 test for prostate biopsy decision: a systematic review and meta analysis
  Luo Yong,Gou Xin,Huang Peng and Mou Chan
  2014,127(9):1768-1774 [Abstract(1446)]  [View PDF 826.37 K (678)]
  

综述文章

Role of BKCa channels in diabetic vascular complications
  Qian Lingling,Liu Xiaoyu and Wang Ruxing
  2014,127(9):1775-1781 [Abstract(866)]  [View PDF 666.67 K (517)]
  

短篇交流

Clinical research of postoperative comprehensive rehabilitation in treating brachial plexus injuries
  Xu Xiaojun,Zhou Junming and Gu Yudong
  2014,127(9):1782-1784 [Abstract(942)]  [View PDF 278.87 K (445)]
  
Arterial embolization of primary sacral aneurysmal bone cyst
  Cheng Zhiyuan,Peng Xiaoxin and He Wen
  2014,127(9):1785-1787 [Abstract(689)]  [View PDF 1.21 M (382)]
  
Congenital bifurcation of tympanic segment of facial nerve
  Wang Danni,Zhao Shouqin,Zhao Yanling,Chen Shubin and Yang Lin
  2014,127(9):1788-1790 [Abstract(780)]  [View PDF 569.62 K (360)]
  
Clinical outcomes of primary rotating-hinge knee arthroplasty for knees with severe deformity
  Zhang Fujiang,Liu Yabin,Xiao Yu and Liu Wenbin
  2014,127(9):1791-1793 [Abstract(566)]  [View PDF 379.77 K (367)]
  

临床实践

Delayed diagnosis for tricuspid regurgitation after blunt chest trauma
  Zhao Haige,Robert A. McCready,Fan Jingya,Hu Peng,Ni Yiming,Dominige Calcaterra and Ma Liang
  2014,127(9):1794-1795 [Abstract(695)]  [View PDF 712.30 K (611)]
  

Correspondence

Spontaneous abdominal wall hematoma caused by abdominal exercise as a complication of warfarin therapy
  Peng Guoping,Wang Bo and Luo Benyan
  2014,127(9):1796 [Abstract(648)]  [View PDF 498.32 K (427)]
  
Pulmonary sequestration with its feeding vessel originating from the proximal right coronary artery
  Lin Xianru,Wu Na,Shi Yue,Wang Shoudong,Tan Kai,Dai Hongyan and Zhong Jingquan
  2014,127(9):1797 [Abstract(714)]  [View PDF 347.01 K (346)]
  
Extracorporeal membrane oxygenation as rescue therapy for H7N9 influenza-associated acute respiratory distress syndrome
  Liu Chunli,Li Jinlai,Sun Wenqing,Yang Ruyan,Lu Wen,Gao Dachuan and Wu Dawei
  2014,127(9):1798 [Abstract(761)]  [View PDF 354.97 K (415)]
  
Erythematous nodules on the pubis: skin metastasis from adenocarcinoma cervix
  Pérez-Belmonte Luis Miguel,Gómez-Moyano Elisabeth and Sanz-Trelles Andrés
  2014,127(9):1799 [Abstract(524)]  [View PDF 446.15 K (292)]
  
Intravenous administration of anisodamine is effective on variant angina
  Hou Xumin and Jiang Jinqi
  2014,127(9):1800 [Abstract(548)]  [View PDF 290.84 K (400)]