Volume 127,Issue 7,2014 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

原始论著

Clinical efficacy and safety of moxifloxacin versus levofloxacin plus metronidazole for community-acquired pneumonia with aspiration factors
  Sun Tieying,Sun Li,Wang Rongmei,Ren Xiaoping,Sui Dong-jiang,Pu Chun,Ren Yajuan,Liu Ying,Yang Zhuo and Li Fengzhi
  2014,127(7):1201-1205 [Abstract(2790)]  [View PDF 488.88 K (1216)]
  
Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C virus infection: 297 cases from a tertiary medical center in Beijing, China
  Cheng Zhaojing,Zhou Baotong,Shi Xiaochun,Zhang Yao,Zhang Lifan,Chen Limeng and Liu Xiaoqing
  2014,127(7):1206-1210 [Abstract(1839)]  [View PDF 415.98 K (721)]
  
Higher intratumor than peritumor expression of DUSP6/MKP-3 is associated with recurrence after curative resection of hepatocellular carcinoma
  Yang Bo,Tan Yunshan,Sun Huichuan,Fan Jia,Tang Zhaoyou and Ji Yuan
  2014,127(7):1211-1217 [Abstract(1857)]  [View PDF 2.03 M (524)]
  
Analysis of operation-related complications of totally laparoscopic aortoiliac surgery
  Qi Lixing,Gu Yongquan,Guo Lianrui,Li Xuefeng,Wu Yingfeng,Cui Shijun,Tong Zhu,Wu Xin,Guo Jianming,Zhang Jian and Wang Zhonggao
  2014,127(7):1218-1221 [Abstract(857)]  [View PDF 756.33 K (398)]
  
Safety and feasibility of transulnar versus transradial artery approach for coronary catheterization in non-selective patients
  Geng Wei,Fu Xianghua,Gu Xinshun,Jiang Yunfa,Fan Weize,Wang Yanbo,Li Wei,Xing Kun and Liu Chen
  2014,127(7):1222-1228 [Abstract(625)]  [View PDF 470.28 K (518)]
  
Comparison of postural control between healthy subjects and individuals with nonspecific low back pain during exposure to visual stimulus
  Li Rui,Wang Ninghua,Yan Xiang and Wei Kunlin
  2014,127(7):1229-1234 [Abstract(981)]  [View PDF 495.34 K (568)]
  
Clinical and serological characterization of autoimmune hemolytic anemia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
  Yang Zhen,Wu Bangzhao,Zhou Youning,Wang Wenjuan,Chen Suning,Sun Aining,Wu Depei and Xu Yang
  2014,127(7):1235-1238 [Abstract(767)]  [View PDF 430.41 K (576)]
  
Sporadic fundic gland polyps are not associated with proton pump inhibitors therapy but negatively correlate with Helicobacter pylori infection in China
  Cao Hailong,Qu Rui,Zhang Zhihua,Kong Xinyue,Wang Shan,Jiang Kui and Wang Bangmao
  2014,127(7):1239-1243 [Abstract(774)]  [View PDF 426.53 K (849)]
  
Surveillance of Mycoplasma pneumoniae infection among children in Beijing from 2007 to 2012
  Zhao Hanqing,Li Shaoli,Cao Ling,Yuan Yi,Xue Guanhua,Feng Yanling,Yan Chao,Wang Liqiong,Fan Zhaoyang and Sun Hongmei
  2014,127(7):1244-1248 [Abstract(988)]  [View PDF 896.86 K (585)]
  
Efficacy of radical cystectomy plus adjuvant intraarterial chemotherapy with gemcitabine and cisplatin on locally advanced bladder cancer
  Jiang Lijuan,Zhang Zhiling,Dong Pei,Li Yonghong,Yao Kai,Liu Zhuowei,Han Hui,Qin Zike,Yao Min and Zhou Fangjian
  2014,127(7):1249-1254 [Abstract(787)]  [View PDF 797.98 K (800)]
  
Gestational weight gain and risk of gestational diabetes mellitus among Chinese women
  Liu Zheng,Ao Deng,Yang Huixia and Wang Yan
  2014,127(7):1255-1260 [Abstract(919)]  [View PDF 426.65 K (643)]
  
Development and evaluation of a patching treatment questionnaire for Chinese amblyopic children
  Xu Jinling,Lu Qun,Huang Ying,Chen Yuanyuan,Chen Jie and Yu Xinping
  2014,127(7):1261-1265 [Abstract(645)]  [View PDF 421.99 K (480)]
  
A finite element modeling of posterior atlantoaxial fixation and biomechanical analysis of C2 intralaminar screw fixation
  Ma Xuexiao,Peng Xianbo,Xiang Hongfei,Zhang Yan,Zhang Guoqing, and Chen Bohua
  2014,127(7):1266-1271 [Abstract(699)]  [View PDF 1.03 M (506)]
  
Diagnosis of brain death: confirmatory tests after clinical test
  Su Yingying,Yang Qinglin,Liu Gang,Zhang Yan,Ye Hong,Gao Daiquan,Zhang Yunzhou and Chen Weibi
  2014,127(7):1272-1277 [Abstract(1036)]  [View PDF 1.05 M (667)]
  
Clinical and CT imaging features of mucinous tubular and spindle cell carcinoma
  Zhu Qingqiang,Zhu Wenrong,Wang Zhongqiu and Wu Jingtao
  2014,127(7):1278-1283 [Abstract(792)]  [View PDF 2.67 M (424)]
  
Reducing the radiation dose with the adaptive statistical iterative reconstruction technique for chest CT in adults: a parameter study
  Liu Wenyun,Ding Xiaobo,Kong Boyu,Fan Baoyan and Chen Liang
  2014,127(7):1284-1288 [Abstract(649)]  [View PDF 768.76 K (515)]
  
Sleep disorders and its related risk factors in patients undergoing chronic peritoneal dialysis
  Li Han,Li Xiaobei,Feng Sujuan,Zhang Guizhi,Wang Wei and Wang Shixiang
  2014,127(7):1289-1293 [Abstract(1115)]  [View PDF 467.35 K (622)]
  
Vocal cord mucosal flap for the treatment of acquired anterior laryngeal web
  Xiao Yang,Wang Jun,Han Demin,Ma Lijing,Ye Jingying and Xu Wen
  2014,127(7):1294-1297 [Abstract(1158)]  [View PDF 982.49 K (825)]
  
Gliquidone versus metformin: differential effects on aorta in streptozotocin induced diabetic rats
  Tan Zhongju,Xu Zherong,Gui Qifeng,Wu Weizhen and Yang Yunmei
  2014,127(7):1298-1303 [Abstract(704)]  [View PDF 738.36 K (464)]
  
Rapamycin attenuates bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats and the expression of metalloproteinase-9 and tissue inhibitors of metalloproteinase-1 in lung tissue
  Jin Xiaoguang,Dai Huaping,Ding Ke,Xu Xuefeng,Pang Baosen and Wang Chen
  2014,127(7):1304-1309 [Abstract(1016)]  [View PDF 1.48 M (780)]
  
Upregulated heme oxygenase-1 expression of mouse mesenchymal stem cells resists to chemotherapy-induced bone marrow suppression
  Chen Shuya,Wang Jishi,Fang Qin,Gao Rui,Shi Qianying,Zhang Hui and Zhao Jiangyuan
  2014,127(7):1310-1316 [Abstract(1114)]  [View PDF 1.62 M (441)]
  
A novel rat model of cardiopulmonary bypass for deep hypothermic circulatory arrest without blood priming
  Zhang Weihua,Zhang Yanbo,Liu Donghai,Zhu Yaobin,Qiao Chenhui,Wang Jiaxiang,Xu Yulin,Liu Yang,Li Bin and Yang Yao
  2014,127(7):1317-1320 [Abstract(765)]  [View PDF 594.58 K (483)]
  
Experimental study on new self and mutual-aiding occlusive dressing for wound
  Liang Xiangdang,Chen Wen,Sun Geng,Liu Shiluan,Cai Hongfei and Zhou Lin
  2014,127(7):1321-1327 [Abstract(540)]  [View PDF 1.17 M (680)]
  
Effector cells derived from naive T cells used in tumor immunotherapy of mice bearing B16 melanoma
  Wen Ming,Xu Weili,Ren Lili,Gao Fei,Cui Naipeng,Wen Junye,Li Xinjiang,Lin Lin,Ma Zhenfeng,Chen Baoping and Cai Jianhui
  2014,127(7):1328-1333 [Abstract(878)]  [View PDF 3.74 M (607)]
  
Biphasic calcium phosphate nano-composite scaffolds reinforced with bioglass provide a synthetic alternative to autografts in a canine tibiofibula defect model
  Tang Dezhi,Xu Guohua,Yang Zhou,Holz Jonathan,Ye Xiaojian,Cai Shu,Yuan Wen and Wang Yongjun
  2014,127(7):1334-1338 [Abstract(681)]  [View PDF 2.76 M (534)]
  
Construction and identification of an RNA interference lentivirus vector targeting the Ras homology C gene of melanoma cells
  Wang Qiying,Wang Ximei,Zhai Xiaomei,Zhang Jianwen,Chen Minjing and Liu Linbo
  2014,127(7):1339-1343 [Abstract(729)]  [View PDF 1.14 M (516)]
  

综述文章

Prevention and treatment of viral respiratory infections by traditional Chinese herbs
  Wang Xiaoguang and Liu Zejing
  2014,127(7):1344-1350 [Abstract(1449)]  [View PDF 460.35 K (856)]
  
Morel-Lavallee lesion
  Li Hui,Zhang Fangjie and Lei Guanghua
  2014,127(7):1351-1356 [Abstract(3209)]  [View PDF 413.59 K (901)]
  
Diabetic bladder dysfunction
  Guiming Liu and Firouz Daneshgari
  2014,127(7):1357-1364 [Abstract(1039)]  [View PDF 428.58 K (646)]
  
Aspirin and esophageal squamous cell carcinoma: bedside to bench
  Li Peng,Cheng Rui and Zhang Shutian
  2014,127(7):1365-1369 [Abstract(1057)]  [View PDF 390.06 K (739)]
  

展望

Association of dyslipidemia with vasospastic angina
  Hong Lifeng,Luo Songhui and Li Jianjun
  2014,127(7):1370-1376 [Abstract(10828)]  [View PDF 553.67 K (376)]
  
Role of human leukocyte antigen molecules in selecting potential donors for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
  He Jun
  2014,127(7):1377-1381 [Abstract(1121)]  [View PDF 319.52 K (407)]
  

短篇交流

Research on liver regeneration driven by the amniotic membrane
  Xu Jia,Zhang Haitao,Li Ji and Li Ning
  2014,127(7):1382-1384 [Abstract(1921)]  [View PDF 1.03 M (387)]
  
Effects of radiation-induced suicide gene therapy under radiation of radionuclide 125I on human hepatocarcinoma cells in vitro
  Li Ling,Zhang Chunli,Yan Ping,Yin Lei,Kang Lei,Zhao Qian and Wang Rongfu
  2014,127(7):1385-1387 [Abstract(1550)]  [View PDF 577.73 K (487)]
  

临床实践

Synchronous adenocarcinoma and mucosal-associated lymphoid tissue lymphoma of the stomach
  Bu Wangjun,Pei Honghong,Li Liang and Li Zongfang
  2014,127(7):1388-1389 [Abstract(1026)]  [View PDF 623.37 K (386)]
  
Manifestation and treatment of intraventricular dysembryoplastic neuroepithelial tumor
  Xu Jiankun,Du Jianxin and Shan Yongzhi
  2014,127(7):1390 [Abstract(1038)]  [View PDF 425.45 K (373)]
  
Allergic bronchopulmonary aspergillosis coexists with hereditary bisalbuminemia
  Chen Xin,Li Jiang and Zhao Xingbo
  2014,127(7):1391-1393 [Abstract(1826)]  [View PDF 366.05 K (353)]
  

Correspondence

Acute mitral valve chordae tendineae rupture of a girl
  Tong Xiaoning,Xue Hui and Wu Qingyu
  2014,127(7):1394 [Abstract(1176)]  [View PDF 404.77 K (340)]
  
Retroperitoneal cystic ectopic adrenal gland in woman
  Gui Shunping,Zhang Yanyan,Luo Guolin,Ni Shanshan,Xiao Xue and Zhou Rong
  2014,127(7):1395 [Abstract(38147)]  [View PDF 713.28 K (384)]
  
Histiocytoid Sweet’s syndrome associated with rheumatoid arthritis and pleuritis
  Wang Tao,Liu Yuehua and Zheng Heyi
  2014,127(7):1396 [Abstract(1805)]  [View PDF 495.43 K (392)]
  
Dynamic change of clinical characteristics in a cured patient with influenza A (H7N9) virus infection
  Chen Cheng,Guo Qiang,Zhang Yukun,Wu Xiaomin,Yang Jianping,Chen Jun and Huang Jian’an
  2014,127(7):1397-1398 [Abstract(577)]  [View PDF 762.43 K (406)]
  
Atrial natriuretic factor type amyloid leading to restrictive cardiomyopathy
  Imran Haider and Hong Yang
  2014,127(7):1399 [Abstract(466)]  [View PDF 428.17 K (363)]
  
Primary hyperparathyroidism presenting with cough and dyspnea
  Gui Xianhua,Miao Liyun,Cai Hourong and Meng Fanqing
  2014,127(7):1400 [Abstract(491)]  [View PDF 333.69 K (325)]