Volume 127,Issue 13,2014 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

原始论著

Radioguided parathyroidectomy for secondary hyperparathyroidismFei Yuan*, Weijia Yu*, Waqas Ahmad, Zhixue Yang, Hua Cao, Juncheng Li, Guoqin Jiang*
  yuan fei,,,,, and
  2014,127(13) [Abstract(203)]  [View PDF]
  
Multicenter prospective study of magnetic resonance imaging prior to breast-conserving surgery for breast cancer
  Liu Qian,Liu Yinhua,Xu Ling,Duan Xuening,Li Ting,Qin Naishan,Kang Hua,Jiang Hongchuan,Yang Deqi,Qu Xiang,Jiang Zefei and Yu Chengze
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2401-2406 [Abstract(567)]  [View PDF 460.90 K (330)]
  
Clinical efficacy of 0.1% pranoprofen in treatment of dry eye patients: a multicenter, randomized, controlled clinical trial
  Chen Jingyao,Dong Fei,Chen Wei,Sun Xuguang,Deng Yingping,Hong Jing,Zhang Mingchang,Yang Wenzhao,Liu Zuguo and Xie Lixin
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2407-2412 [Abstract(901)]  [View PDF 556.70 K (566)]
  
Radioactive probe-guided parathyroidectomy for secondary hyperparathyroidism
  Yuan Fei,Yu Weijia,Waqas Ahmad,Yang Zhixue,Cao Hua,Li Juncheng and Jiang Guoqin
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2413-2418 [Abstract(488)]  [View PDF 734.10 K (237)]
  
Clinical characteristics and prognostic factors of patients with gastric neuroendocrine carcinoma treated with radical surgery
  Xu Xuefeng,Li Jian’ang,Han Xu,Shi Chenye,Jin Dayong and Lou Wenhui
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2419-2422 [Abstract(493)]  [View PDF 418.55 K (345)]
  
Duodenal-jejunal bypass surgery on type 2 diabetic rats reduces the expression of matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 in the thoracic aorta
  Maimaitiyusufu Wubulikasimu,Han Haifeng,Yan Zhibo,Zhang Xiang,Liu Shaozhuang,Zhang Guangyong,Kasimu Aimaiti and Hu Sanyuan
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2423-2428 [Abstract(555)]  [View PDF 1.15 M (311)]
  
Antimicrobial susceptibility of Gram-negative bacteria causing intra-abdominal infections in China: SMART China 2011
  Zhang Hui,Yang Qiwen,Xiao Meng,Chen Minjun,Robert E. Badal and Xu Yingchun
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2429-2433 [Abstract(853)]  [View PDF 481.67 K (531)]
  
Minimal incision access for pediatric and adult cochlear implantation
  Cui Danmo,Shi Ying,Su Qiaotong,Liu Ting,Han Demin and Li Yongxin
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2434-2437 [Abstract(625)]  [View PDF 544.15 K (297)]
  
Common variants in PERK, JNK, BIP and XBP1 genes are associated with the risk of prediabetes or diabetes-related phenotypes in a Chinese population
  Feng Nan,Ma Xiaowei,Wei Xiaowei,Zhang Junqing,Dong Aimei,Jin Mengmeng,Zhang Hong and Guo Xiaohui
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2438-2444 [Abstract(622)]  [View PDF 555.16 K (366)]
  
Genetic environment of β-lactamase genes of extended-spectrum β-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae isolates from patients with lower respiratory tract infection in China
  Liu Lin,Wang Xiaorong,An Shuchang,Zhang Xiangyan,Chen Lin,Li Yuqian,Xu Li,Zhang Yijie and Gao Zhancheng
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2445-2450 [Abstract(598)]  [View PDF 671.31 K (370)]
  
Gene expression profiles and phosphorylation patterns of AMP-activated protein kinase subunits in various mesenchymal cell types
  Wang Yugang,Fan Qiming,Ma Rui,Lin Wentao and Tang Tingting
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2451-2457 [Abstract(549)]  [View PDF 2.28 M (301)]
  
Preliminary study on the evaluation of Langerhans cell histiocytosis using F-18-fluoro-deoxy-glucose PET/CT
  Zhou Wenlan,Wu Hubing,Han Yanjiang,Wang Shaobo,Dong Ye and Wang Quanshi
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2458-2462 [Abstract(680)]  [View PDF 972.70 K (411)]
  
Heparin inhibits burn-induced spleen cell apoptosis by suppressing interleukin-1 expression
  Zhao Songfeng,Zhang Xiao,Zhang Xiaojian,Shi Xiuqin,Yu Zujiang and Kan Quancheng
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2463-2469 [Abstract(487)]  [View PDF 4.90 M (275)]
  
Clinical outcomes of early weight-bearing after arthroscopic microfracture during the treatment of osteochondral lesions of the talus
  Li Shuyuan,Li Hongliang,Liu Yujie,Qu feng,Wang Junliang and Liu Chang
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2470-2474 [Abstract(542)]  [View PDF 874.18 K (319)]
  
Association between maternal psychological status and fetal hemodynamic circulation in late pregnancy
  Fu Jing,Yang Ruifen,Ma Xiaodong and Xia Huimin
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2475-2478 [Abstract(515)]  [View PDF 475.46 K (338)]
  
X-ray image characteristics and related measurements in the ankles of 118 adult patients with Kashin-Beck disease
  Zeng Yi,Zhou Zongke,Shen Bin,Yang Jing,Kang Pengde,Zhou Xuan,Zou Ling and Pei Fuxing
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2479-2483 [Abstract(553)]  [View PDF 567.57 K (315)]
  
Anti-helicobacter pylori effect of total alkaloids of sophora alopecuroides in vivo
  Tian Aiping,Xu Ting,Liu Kaiyun,Zou Quanming and Yan Xiang
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2484-2490 [Abstract(556)]  [View PDF 2.10 M (796)]
  

荟萃分析

Association of interleukin-6 promoter polymorphism with knee osteoarthritis: a meta-analysis
  Ai Zhipeng,Ning Xianming,Shou Tao,Tang Wenru,Luo Ying and Zhang Jihong
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2492-2496 [Abstract(806)]  [View PDF 578.74 K (336)]
  
Radiofrequency ablation versus partial nephrectomy for the treatment of clinical stage 1 renal masses: a systematic review and meta-analysis
  Wang Shangqian,Qin Chao,Peng Zhihang,Cao Qiang,Li Pu,Shao Pengfei,Ju Xiaobing,Meng Xiaoxin,Lu Qiang,Li Jie,Wang Meilin,Zhang Zhengdong,Gu Min,Zhang Wei and Yin Changjun
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2497-2503 [Abstract(709)]  [View PDF 552.51 K (524)]
  
Perioperative outcomes of laparoscopic versus open splenectomy for nontraumatic diseases: a meta-analysis
  Chen Jiang,Ma Rui,Yang Shouzhang,Lin Shuang,He Shilin and Cai Xiujun
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2504-2510 [Abstract(579)]  [View PDF 2.34 M (403)]
  
Genetic polymorphism of the phospholipase C epsilon 1 gene and risk of gastric cancer
  Liu Xinyang,Zhang Xiaowei,Wang Zhichao,Chang Jinjia,Wu Zheng,Zhang Zhe,Wang Shanshan and Li Jin
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2511-2517 [Abstract(539)]  [View PDF 702.98 K (314)]
  

Bibliometrics

Systematic reviews on reports of hip fractures in Web of Science: a bibliometric analysis of publication activity
  Mao Zhi,Wang Guoqi,Mei Xifan,Chen Shuo,Liu Xiaoxie,Zeng Xiantao,Long Anhua,Zhang Licheng,Zhang Lihai and Tang Peifu
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2518-2522 [Abstract(693)]  [View PDF 568.48 K (356)]
  

综述文章

Research approaches to mass casualty incidents response: development from routine perspectives to complexity science
  Shen Weifeng,Jiang Libing,Zhang Mao,Ma Yuefeng,Jiang Guanyu and He Xiaojun
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2523-2530 [Abstract(555)]  [View PDF 458.29 K (355)]
  
Statins and intracerebral hemorrhage
  Zheng Haiping,Hu Zhiping and Lu Wei
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2531-2536 [Abstract(773)]  [View PDF 416.95 K (448)]
  

展望

SARS coronavirus without reservoir originated from an unnatural evolution, experienced the reverse evolution, and finally disappeared in the world
  Xu Dezhong,Sun Huimin,Su Haixia,Zhang Lei,Zhang Jingxia,Wang Bo and Xu Rui
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2537-2542 [Abstract(715)]  [View PDF 809.58 K (298)]
  
2014 update of the Chinese guidelines for diagnosis and treatment of avian influenza A(H7N9) virus infection
  Shen Yinzhong and Lu Hongzhou
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2543-2547 [Abstract(603)]  [View PDF 406.61 K (304)]
  

临床实践

Efficacy of miacalcic in treating a hypercalcemia crisis caused by Williams-Beuren syndrome
  Gu Yi,Gong Chunxiu,Shen Ying,Wu Di,Liang Xuejun,Chang Bo,Liu Ying and Wang Yi
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2548-2549 [Abstract(517)]  [View PDF 558.57 K (254)]
  

Correspondence

Atypical H7N9 avian influenza
  Beuy Joob and Viroj Wiwanitkit
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2491 [Abstract(420)]  [View PDF 287.56 K (221)]
  
Implementing non-invasive positive pressure ventilation approach to respiratory failure after cardiac surgery: devil is in the detail
  Antonio M Esquinas and Luca Salvatore De Santo
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2550 [Abstract(405)]  [View PDF 207.67 K (227)]
  
Pulmonary hydatidosis
  María Sánchez-Carpintero Abad,Ignacio Muguruza Trueba,Carlos Sánchez Almaraz,Arantza Campo Ezquibela and Francisco José Roig Vázquez
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2551 [Abstract(457)]  [View PDF 350.23 K (230)]
  
Misdiagnosis of neck sinus infection in congenital external auditory canal stenosis with cholesteatoma
  Yang Lin,Zhao Shouqin,Liu Zhonglin,Wang Danni and Ren Ran
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2552 [Abstract(432)]  [View PDF 714.76 K (219)]
  
A case of sudden death due to myocardial bridging of the left anterior descending coronary artery
  Yan Fengping and Chen Yuanyuan
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2553 [Abstract(369)]  [View PDF 509.36 K (253)]
  
Good pregnancy prognosis for a woman with panhypopituitarism
  Fu Chenwei,Liu Juntao,Yang Jianqiu,Sun Zhenyi and Yu Xin
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2554 [Abstract(414)]  [View PDF 212.80 K (265)]
  
A dissection of the right coronary artery with ST segment elevation in lead V1 to V5
  Kuang Chunyan and Yang Tianhe
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2555 [Abstract(329)]  [View PDF 569.67 K (190)]
  
Medical care service fee makes the value of doctor’s work recognized
  Zhou Haijiang,Lan Tianfei,Yan Yong and Li Chunsheng
  Published 7月 5日, 2014
  2014,127(13):2556--1 [Abstract(360)]  [View PDF 209.29 K (227)]